RODOSLOV PORODICE BUHA

Starinom u Hercegovini

Poštovani posjetioče

Evo nekoliko korisnih uputa kako koristiti šemu porodičnog stabla:

Kada postavite strelicu miša na šemu - Rodoslova - koji se pojavi, doći će do automatskog povećanja šeme Rodoslova, do te mjere da se mogu čitati imena osoba na grudima figura ljudi. Ispod figure-a nalaze se crvene linije koje označavaju rodbinske veze. Jednostavnim pomjeranjem strelice miša (bez potrebe klikanja) u bilo kom pravcu, vi možete pratiti porodičnu liniju osobe-a koje želite upoznati. Rodoslov je podijeljen na krugove koji predstavljaju generacije - u 100 god. nalaze se tri generacije.

Za povratak na stranice web sita, dovoljno je da zatvorite stranicu Rodoslova.

Kliknite ovdje na : RODOSLOV

Kliknite na : RODOSLOV

Brzi link:

Kontakt:

Javite se!

Ako imate pitanja ili problema sa ovom web lokacijom, pošaljite email koordinatoru. Molimo vas da ne tražite posebna istraživanja o vašoj porodici.