RODOSLOV PORODICE BUHA

Starinom u Hercegovini

SIMBOLI PORODICE BUHA

Na redovnom petogodišnjem saboru porodice Buha, održanom u Domrkama 04.08.2018.g. na prijedlog Organizacionog odebora Porodice Buha, većina prisutnih je glasala i usvojila prijedlog grba i zastave porodice Buha.

 


Grb

Zastava

Obrazloženje značenja

U skladu sa Odlukom petog Sabora Porodice Buha, održanog 03.08.2013.g. u selu Ribari, o potrebi izrade novih porodičnih obilježja, izvršeno je sondiranje na osnovu koga je Mr.Svetko Buha izradio dva prijedloga grba i zastave Porodice Buha. Gore prikazani prijedlog grba i zastave usvojen je na Saboru porodice Buha 04.08.2018.g. u selu Domrke većinom glasova prisutnih članova porodice.


GRB kao heraldičko obilježje

Općenito govoreći, grb je posebna figura ili ili simbolički oblikovanj biljeg, amblem, tj.nasljedni postojani znak, sastavljen po heraldičkim pravilima. Grb je danas jedan od prvih znakova država, opština, privrednih i društvenih organizacija, itd. Određena osoba, porodica, organizacije, narod ili država, nastoje da svoj zajednički interes označe jednim opštim znakom. Vremenom i dužinom upotrebe taj znak se pojavi, nađe mjesto i u heraldici. Postojanost i nasljednost su važne karakteristike grbova. Međutim, i postojanost i nasljednost su relativni, budući da su se neki stalni grbovi tokom istorije mijenjali, što je zavisilo od novih osvajanja teritorija, ženidbenih veza vladara, od izumiranja i sl.Rasadnici heraldike bili su prvo vojni turniri (turniri vitezova) koji su uvedeni poslije 1150.g., a uveo ih je Fridrih Barbarosa u Njemačkoj. Kasnije su se turniri injihova pravila odvijanja raširili po čitavoj Evropi. Figure na štitu su bile osobno obilježje viteza, a protivnik nije imao pravo da ih prisvoji ili da se bori pod njima. Grbovi, odnosno štitovi su sastavni dio oružja i odatle potiče njihov vojni karakter i porijeklo. Kasnije su grbovi počeli da se razvijaju kao identifikacioni simboli krstaških trupa u toku dvanaestog vijeka.

Moda korištenja grbova naročito je došla do izražaja od 12. do 14. vijeka. Najprije su plemići, a zatim i gradovi, trgovišta, pa i obični građani uzimali simbole za svojgrb. Jačanjem vladavine moći u 13. vijeku nametnula se potreba za uvoženjem reda u heraldici pa podjela grbova postaje isključivo pravo vladara. Za prvog heraldičkog naučnika smatra se Bartolo de Sassoferrato (oko1350.g.), a prva univerzalna heraldička pravila ustanovio je Clement Prinsault u traktatu Traite de blason 1416.god. Pravila za sastavljanje elemenata u grbovima (blaziranje) uspostavio je Claude-Franciois Mensestrier oko 1650.god. Vrijeme do kraja 15-og vijeka naziva se period žive heraldike, kada se strogo poštuju heraldička pravila, dok se vrijeme od početka 16. do kraja 19-tog vijeka smatra periodom mrtve heraldike, jer se u većini slučajeva ne poštuju heraldički principi. Nakon 19-og vijeka ponovo počinju da se poštuju ustanovljeni principi. Danas poznate verzije srpskog grba sastoje se od dva ključna heraldička elementa: dvoglavog orla te štita sa ocilima na grudima orla. Ova dva elementa su se tokom istorije posebno razvijala da bi se prije nešto više od 120 godina srećno sjedinila u grbu obnovljene kraljevine Srbije.

: Porodica Buha, utemeljena na trojstvu i središnjoj fazi postojanja - životu, usmjerena je na bezgranično i harmoničko povećanje. Krst, jezik i pismo su put u porodičnim krvnim sudovima kojim je prije osam vijekova porodica povezana u jedinstveno svetosavsko srpsko biće. Porodica Buha je nosilac iskustvene poruke, čednosti, časti, rodoljublja, solidarnosti, sveopćeg pomirenja, duhovne i moralne ispravnosti i identiteta. Simboli su veličine (predmet, proces, djelovanje) koji su kao nosioci značenja osamostaljeni i od onog što označavaju i od svoje trenutačne funkcije signala, pa i od onog što oni po sebi jesu, te čine jedinice komuniciranja koje sadrže čitavo značenje što u njima perzistira i izvan funkcije označavanja (konotacije). U slijedećih nekoliko redaka dato je opšte prihvaćeno značenje simbola koji su korišteni u rešenju porodičnog grba. Naravno, porodica može koristiti i koristi simbole koje želi i daje im značenje u skladu s vlastitim željama. To može ali i ne mora dovesti do težeg razumijevanja poruke koju grb prenosi i ujedno zahtijeva njegovo pojačano propagiranje kako bi postao opšte razumljiviji simbol porodice.

GRB PORODICE BUHA

Značenje simbola

Grb Porodice Buha sastoji se od: ŠTITA-nosioca simbola i NANOSAČA ŠTITA-koji dodatno objašnjava simbole grba.

Štit je simbol i sredstvo obrambenog i zaštitnog oružja, nikako sredstvo napada. U štitu se sabire sve ono što je vrijedno življenja, sve ljepote svijeta, svi simboli snage, bogatstva i radosti. Štit i8ma psihološko značenje. U religioznom smislu, štit je VJERA o koju će se skršiti sve strelice ZLA. U renesansnoj umjetnosti, štit je atribut snage, sumnje i čednosti. On je simbol zaštite i spasenja, časti i identiteta. Na porodičnom grbu, štit u obliku svitka pergamena, pored već rečenog simbolizira i usmjerenost prema učenju i poštovanju zakona. Crvena boja štita simbolizira strast, ljubav, energiju, entuziazam, toplotu, snagu, borbenost i revolucionarnost porodice.

Elmo sa kapom zavratom čelenkom je simbol viteške vrline i hrabrosti, zaštite, časti i snage. Blazirana okrugla umetaljka simbolizira snagu naših predaka koja je iskazivana i kroz sportsku disciplinu Bacanja kamena s ramena. Na oklopu je KAPA zavrata - crni plašt kape simbolizira tugu i žal za poginulim kosovskim junacima a crvena čoja prolivenu krv tih junaka za slobodu i čast srpskog naroda. Na crvenoj čoji nalaze se tri vijenca slave koji zaokružuju krst sa četiri ocila.

Čelenka predstavlja povez koji je srpski kralj Uroš prvi nosio oko krune. Time se želi ukazati na porodičnu vezu sa kraljevskom kućom Nemanjiće. Oko Elma a iznad štita nalazi se i ukrasna kombinacije Bršljana i Lovora. Bršljan je simbol besmrtnosti i izobilja i koriste ga gotovo svi grbovi a i sam se bog vina Dionis često prikazuje sa krunom od bršljana. Lovor je grčko-rimski simbol pobjede, mira, pročišćenja proročanstva i besmrtnosti.

Simboli na štitu simboliziraju porodicu u užem smislu. Blazirani simbol porodice na štitu (otac, majka i dijete) u obliku cvijeta tulipana. Ovo porodično trojstvo je simbol hrišćanskog trojstva koje ujedinjuje Oca, Sina i Svetoga duha u jedinstvenom Bogu. Ovaj prikaz simbolizira nebo, zemlju i čovjekov rod, tri glavne faze čovjekovog postojanja: rođenje, život i smrt. Na vrlo jednostavnom osnovnom simboličkom nivou, može se reći da je: 1 brižni otac, 2 brižna majka. Spoj njih dvoje dovodi do nastanka broja 3 - ploda. Plod je život, čovječanstvo. Zbog toga se čini da je život u sredini triju glavnih faza postojanja, budući da su rađanje i umiranje vrata kroz koja ulazimo, odnosno izlazimo. Čovjek je trojstvo: duša, tijelo i um, odnosno glava, trup i noge. U filozofskom smislu, trojstvo možemo promatrati kao načelo teze, antiteze i sinteze. Ovako shvaćena porodica simbolizira kontinuitet, osjećaj da se nešto neće završiti, da će trajati vječno. Tulipan je simbol slave i ponosa (crveni-ljubav, žuti-beznadežnu ljubav, bijeli-opraštanje, ljubičasti-kraljevsko dostojanstvo). Pripada porodici ljiljana - simbola na srpskom grbu.

Knjiga je sredstvo- medij koji nam emitira određene poruke. Da bi te poruke bile primljene potrebno je prvo, da znamo čitati, tj. dešifrirati te poruke i drugo, potrebno je da riječima koje smo pročitali pridajemo određeno značenje. Ponekad misao knjige nije u tome šta ona govori nego kako to govori. Knjiga koja se nalazi na grbu, unutar porodičnog trojstva simbolizira iskustvenu poruku koju nam šalju naši preci ali i način na kojui nam to oni saopštavaju.

Krst kao jedan od najstarijih univerzalnih simbola predstavlja središte svijeta - tačku opštenja neba i zemlje, vaseljensku osu (zajednička simbolika sa drvetom, planinom, stubom, ljestvicama,..). Simbol je univerzalnog, arhietipskog čovjeka, sposobnog za bezgranično i harmonički širenje, kako u horizontalnoj tako i u vertikalnoj ravni. Vertikalna linija krsta je nebeska, duhovna, intelektualna, pozitivna, aktivna i muška. Horizontalna je zemaljska, racionalna, pasivna, ženska. Cijeli krst stvara praiskonskog androgina (dvoglavo tijelo) simbol dualizma u prirodi i jedinstva u suprotnosti. Predstavlja integraciju čovjekove duše u horizontalnom i vertikalnom vidu, neophodnu zaispunjen život. U hrišćanstvu predstavlja spasenje putem Hristove žrtve. Simbol je iskupljenja, pomirenja, patnje i vjere. Dva kraka krsta predstavljaju milosrdnost i sud u hrišćanskoj ikonografiji i često nose sunce na jednoj i mjesec na drugoj strani (što možemo vidjeti i na krstači u Domrkama) kao simbole dvije prirode Hristove, koje takođe simboliziraju i vertikalnu - nebesku- i horizontalnu - zemaljsku osu krsta. U osnovi svih tumačenja krsta jeste čovjek. Na krstu porodičnog grba nalaze se i četiri simbola koji dopunjuju samu simboliku krsta a to su: PEČAT kao jedan od najvažnijih predmeta kod istočnih naroda koji se koristio u brojnim područjima i prilikama. Kraljevi i Carevi udarali su svoje pečate na svojim dokumentima potvrđujući tako njihovu volju, moć i vlast. I ceremonija krštenja je neka vrsta stavljanja božijeg pečata i pokazivanja da ljudi pripaadaju bogu. Pečat Sv.Save na našem krstu je lična kartya naše porodice. Zahvaljujući njemu mi znamo kosmo, kako se zovemo i kome pripadamo. Priča o Sv.Savi je najduža priča koju priča naša porodica. On je odredio krst kojim se Buhe krste, jezik kojim govore, pismo kojim pišu i put kojim se kreću u okviru svetosavskog srpskog bića. Kolo - točak simbolizira savršenstvo, kretanja, premještanja. Ono je sunčani simbol obnove i ponavljanja oblika života. Kolo života, kolo sreće, kolo zakona, mlinsko kolo, ognjeno kolo, kosmičko kolo javlja se na našim prostorima prije 3500 god. Zvono i zvonik simboliziraju božansku moć i poziv na poslušnost božanskoj riječi, na poštovanje zakona i tradicije, na komunikaciju između neba i zemlje. Zvono je i prvo sredstvo komuniciranja (mobitel) izmedju ljudi. Zvonik je simbol nas samih, simbol žive hristove crkve koji nas poziva i ukazuje da je bog među nama. Četiri životna Elementa- zemlja, vazduh, vatra, voda nalaze se na vrhu krsta.Da bez ovih elemenata nema života znao je i knez Lazar koji ih je uklesao na priprati svoje crkve u Hilandaru.

Dvoglavi orao je simbol prisutan u heraldici gotovo svih slovenskih naroda. Na porodičnom grbu, zajedno sa simbolima porodice i krstom, zauzima centralno mjesto i daje snažnu asocijaciju na jabuku koja je u našem narodu simbol ljubavi prema pojedincu, porodici, svom narodu i domovini. Petokraka je simbol vitlejemske zvijezde a na našem brbu simbol osam vijekova postojanja što potvrdjuje i broj 1211 kada se prvi put javlja naše prezime u istorijskim dokumentima. Kao nosač štita nalaze se: mač - simbol autoriteta, pravde, intelekta i postojanosti; Gusle - vijekovima prisutne kao neka vrsta vaspitno-obrazovne "ustanove". Tu je i uže - simbol ljudske solidarnosti, duhovne i moralne ispravnosti.Brzi link:

Kontakt:

Javite se!

Ako imate pitanja ili problema sa ovom web lokacijom, pošaljite email koordinatoru. Molimo vas da ne tražite posebna istraživanja o vašoj porodici.