Page 16 - Knjiga
P. 16

Изван породичног круга ријетко су спомињани, а врло лако су
        заборављани. Живјели су, дакле, у она времена када се мало или
        готово ништа није биљежило, а много тога заборављало. Они нису
        ушли у стара документа средњег вијека, о њима нема архивских
        података и забиљешки и уколико нису „имали потребу да сиђу у
        Дубровник, послом или неким другим поводом, својом вољом или
        административном присилом, остали су у историјској анонимности
        и тами вијекова историјског заборава” (проф. Новак Мандић Студо,
        ”Српске породице војводства Св.Саве”, Гацко, 2000). Њихов живот
        научници нису проучавали, о њима нису писана и превођена
        научна дјела. Будући да су се претежно бавили сточарством
        (дефинисани као власи, сточари  који идући за стоком  мијењају
        мјесто боравка) у историју су увођени углавном бројчано, али не и
        племенски или породично. Имајући све ово у виду, намећу се
        питања. Гдје пронаћи податке о њима ? Како проучити породичну
        историју, или пак одређене историјске епохе,  етапе у породичном
        животу ?
                  Ако желимо доћи  до каквог-таквог  одговора на
        постављена питања, нужно је  поћи од усменог  породичног
        памћења, тј. од многобројних легенди. Ипак, разматрању легенди
        треба приступити крајње опрезно. Оне, углавном, потврђују  да
        се нешто заиста и догодило, али не и прецизно како се то догодило.
        Склоност ка уљепшавању, истицању вриједног и заборављању
        ружног, као и говорничка вјештина приповједача , доприносе томе
        да се слика о неком догађају значајно искривљује. Дакле, у
        потврђивању или одбацивању одређене  легенде, нужно је
        проучити историјске услове и догађаје  из периода  у којима  се
        предмет легенде заиста и догодио ,  као и  све оне документе у
        којима можемо наћи податке у вези с тим догађајем. То су, прије
        свега, разне порезне, матичне,  судске, вјерске , војне и др. сличне
        књиге и евиденције, али и разна писма и записи на обичним  и
        сакралним објектима , некрополама, споменицима и сл.
                  Полазећи од географског положаја Херцеговине и
        њених  политичких, трговачких и других веза са Дубровачком
        републиком, у проучавању породичне историје нужно је поћи од
        Дубровачког архива. Ради лакшег сналажења међу судским и
        другим документима Дубровачког архива, у наредних неколико
        редова, за оне који се по први пут упуштају у његово истраживање,
        ево неколико важних података о његовој организацији. Дубровачка
        република почиње званично вођење канцеларијских књига тек од
        1257. године. У тим документима се може наћи нешто података и


                                              15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21