Page 12 - Knjiga
P. 12

феномен. У цјелокупном српском етничком простору,   управо је
        кршна Херцеговина успјевала  утицати  на општу српску линију
        кретања, уздижући  се до нивоа  својствене препознатљивости у
        огледалу српског историјског трајања од 12. до 17. 18. и 19. вијека.

                   Познати опат и путописац Алберто Фортис ( ”Viaggio
        in Dalmazia  e  Erzegovina”, Venezia, 1775) каже: „Срби много држе
        до части и сматрају својом обавезом да за пријатељство и живот
        изгубе. Искрени су и озбиљни и никада се не унизују толико да
        траже милостињу од  некога ко  пролази кроз њихову земљу.  Са
        њима је довољно  људски поступати да би се од њих добила сва
        могућа пажња и срдачно пријатељство. Често сам добивао ручак од
        људи који ме никад нису  видјели, нити су могли помислити да ће
        ме поново видјети“.
                   У филозофској коначности човјек са својим мислима,
        стрепњама, расположењима итд., јесте и остаје сам до смрти. Ипак,
        психолошко стање наших предака било је  прије свега   брига,
        тјескоба и стрепња за живот и преживљавање породице у ужем и
        ширем смислу. Диоба  сиромаштва, значила је још веће
        сиромаштво, а диоба среће још већу срећу. Због тога су се  браћа
        врло, врло   ријетко дијелила. Живјели су у некој врсти крвне
        породичне задруге, задруге основане на узајамној љубави и бризи,
        повјерењу, њежном породичном саосјећању, али и са прецизно
        усаглашеним  обавезама и надлежностима гдје ниједан члан
        породице није био сувишан јер се прецизно знало шта ко ради, или
        треба да ради. Усклађивање активности унутар такве  задруге -
        породице, обично је вршио домаћин, тј. отац или најстарији брат.
        Може се рећи да су радили сложно као пчеле у кошници. Тегобна
        историја ових крајева, тј. историја сиромаштва, али и историја
        сталног разарања и поробљавања, тјерали су наше претке да се
        стално прилагођавају новим животним ситуацијама које су
        најчешће други диктирали (разни феудалци, Турци, Аустријанци
        и други). У тим условима они су посебно развили особине као што
        су јасан животни  реализам  и тактичан дух, етика, јунаштво,
        позитиван однос према учењу, интелектуална обдареност и
        предузимљивост, тзв. народна мудрост (честа употреба узречица и
        пословица у којима се огледа модел  мишљења и мудрости,
        интелигенција и обдареност, али и оштро запажање аналогије и
        сличности). Непрестана борба за голи живот научила је наше
        претке да нема породице без земље и жене. Схватили су да човјек
        без земље, породице и вјере, није човјек, већ звијер у сталном
        лутању и бјежању. Схватили су да ће постати неко и нешто тек онда


                                              11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17